EU:S ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNING:
DET ÄR DAGS ATT AGERA

Nya juridiska bestämmelser att beakta för säkerhetsansvariga


EU:s nya allmänna dataskyddsförordning börjar snart att tillämpas, och en studie genomförd i Storbritannien visade att många företag och organisationer, små som stora, inte har gjort de förberedelser som krävs för att uppfylla kraven i förordningen. I den här forskningsrapporten undersöker man den aktuella medvetandenivån hos IT-beslutsfattare i Storbritannien och presenterar förslag på vad företag och organisationer kan göra för att förbereda sig inför de nya bestämmelserna på bästa möjliga sätt.


Har ditt företag en färdig handlingsplan för att kunna informera dataskyddsmyndigheten inom 72 timmar?

Det kommer i princip inte att bli några förändringar i lagar och bestämmelser som gäller data- och integritetsskydd trots att Storbritannien röstade för att lämna EU. För att kunna fortsätta bedriva handel fritt med världens största enskilda marknad måste Storbritanniens regering se till att landets lagar är kompatibla med den här kommande förordningen. Budskapet till Storbritanniens IT-säkerhetsansvariga är därför tydligt: Jobba för att kunna uppfylla reglerna i dataskyddsförordningen.

Ladda ned forskningsrapporten (eng.) >>

Så här säger experterna


Förändringarna och vad de innebär


    Vad gäller reglerna för?

  • – Informationsproceduren vid dataintrång
  • – Beslutsfattande om IT-frågor
  • – Vilka behöver en ansvarig person för dataskydd?

Se filmen (eng.) >>
Förberedelser inför den nya förordningen


    Saker som måste förberedas inför den nya förordningen

  • – De viktigaste områdena som måste åtgärdas
  • – Sanktionsavgifter vid intrång
  • – Vilka tekniska lösningar som ska användas

Se filmen (eng.) >>

Låt oss hjälpa dig komma igång.

Det kan bli en stor utmaning för många företag och organisationer att hitta rätt i det här komplexa regelverket, så det är hög tid att agera nu. Prata med vårt team idag så får du hjälp med att komma igång med de viktigaste stegen för att uppnå kompatibilitet.
Nyheter och bloggarDet har redan gått två år: Därför måste IT-cheferna informera sig nu om EU:s allmänna dataskyddsförordning (eng.)


Brexit: Det blir i princip inga förändringar när det gäller att uppfylla reglerna i den allmänna dataskyddsförordningen trots beslutet att lämna EU. (eng.)


Tid för förändring: Europas nya regler om dataskydd är snart här. (eng.)


Skydd inom NHS: Så här skyddar du patientdata för att uppfylla reglerna i den nya dataskyddsförordningen (eng.)