Skip to content

Säkerhet för storföretag: Maximera företagsvärdet

Trend Micro Enterprise Security

Skydda ditt företag hela vägen från molnet till dina mobila enheter med ett anpassningsbart skydd som är utformat för att hjälpa dig att öka avkastningen på din investering.

Hitta rätt lösning nu 

Säkra företaget när tiderna förändras

Världen förändras ständigt, och säkerhetslösningar för företag måste anpassas för att klara av alla nya utmaningar. Trend Micro erbjuder avancerade säkerhetslösningar med flexibla implementeringsmöjligheter för både maskinvara, programvara och virtuella tillämpningar, samt lösningar av typen "Security as a Service" (molnbaserade). Se hur alla våra produktserier kan hantera de allra svåraste säkerhetsutmaningarna som dagens storföretag står inför. Översikt över säkerhetslösningar för storföretag (PDF/eng.)


Hybrid Cloud Security
 

Trend Micro – den världsledande leverantören av moln- och virtualiseringssäkerhet – har lösningar som säkrar din resa till molnet, oavsett vilka plattformar och system du använder.

  • Deep Security
    Säkerställ att dina data och programservrar i molnet är skyddade mot alla avancerade hot som finns idag.
    Optimera skyddet för fysiska, virtuella och molnbaserade servrar samt för virtuella datorer.

Network Defense


Riktade attacker är utformade för att ta sig in ditt nätverk via social engineering och cyberhot som klarar av säkerhetslösningar av standardtyp. För att skydda sig mot riktade attacker krävs en säkerhetslösning som är specialutformad för att passa din unika datormiljö.

User Protection
 

BYOD-trenden har ökat företagens produktivitet och gjort att de anställda blir rörligare och mer flexibla. Men den gör också att dina data utsätts för risker i samband med att användarna hela tiden även använder sina enheter till personliga aktiviteter.

Trend Micro hjälper dig flytta fokus i säkerhetsfrågan från enheterna till användarnas aktiviteter, vilket gör att du inte får betala ett för högt pris för fördelarna som BYOD faktiskt ger.Identifiera utmaningarna, utnyttja tillfället


Sociala media

Ta kontakt med oss på