Skip to content

Cloud App Security

Pinterest
More Options

Håll ransomware och andra hot borta från Office 365

Cloud App Security blockerade mer än 2 miljoner skadliga filer och URL:er från Microsoft® Office 365™ genom att utöka det inbyggda skyddet i Office 365 med avancerade detekteringsmetoder som upptäcker ransomware, okänd skadlig kod och länkar som leder till skadliga webbplatser.
Kommunicera och samarbeta tryggare i molnet

Förbättra skyddet för Office 365 och andra molntjänster med hjälp av analys av skadlig kod där sandbox-teknik används för att upptäcka ransomware och andra avancerade hot. Varför behöver du ett förbättrat skydd för Office 365? Det skydd som ingår i Office 365 filtrerar kända virushot, men 90 % av dagens skadliga kod smittar endast en enda enhet och är därför ”okänd” för traditionella virusskydd.

Alla företag måste se till att vara skyddade mot ransomware och andra okända hot. Cloud App Security ger dig förbättrat skydd på ett enkelt sätt.

Fördelar

Bevisat skydd mot okänd skadlig kod, bland annat ransomware, med över 2 miljoner blockerade hot

 • Identifierar ransomware och annan skadlig kod i Office-filer: Detekterar intrång via sårbarheter i dokument för att upptäcka skadlig kod som ligger dold i vanliga Office-filformat, t.ex. Word, PowerPoint och Excel. Denna infiltrationsmetod utgör 60 % av alla riktade attacker.
 • Upptäcker okänd skadlig kod med hjälp av metoder som inte är mönsterbaserade: Trend Micro™ Deep Discovery™ använder en topprankad sandbox-teknik där beteendeanalys används för att upptäcka okänd skadlig kod. Informationen från analysen delas med andra skyddslager. I den här sandbox-tekniken används förfiltrering, vilket innebär att onödiga fördröjningar undviks.
 • Blockerar webbplatser som leder till skadlig kod: Använder en gigantisk mängd hotinformation från Smart Protection Network för att upptäcka länkar till skadliga webbplatser både i meddelandetexten och i e-postbilagor, vilket är en vanlig metod för att sprida ny ransomware.
 • Upptäcker attacker som redan pågår: Till skillnad från e-postgateway som bara söker igenom inkommande och utgående e-post söker Cloud App Security också igenom intern e-post. Sökningen går ut på att upptäcka otillåtna spridningsförsök via e-post från användarkonton eller enheter inom din organisation som redan är manipulerade.
 • Hotinformation hjälper till att skydda mot nästa attack: I rapporterna från sandbox-analysen av skadlig kod visas den skadliga kodens aktivitet steg för steg, bland annat nätverksaktivitet och filidentifierare. Listor över platser för C&C-servrar (Command and Control) exporteras till Trend Micro och till skyddsfunktioner från tredje part så att kommande attacker från samma kriminella grupper undviks.

 

Skydda delning av filer mot hot och dataförlust

 • Kontrollerar användning av känslig information: Funktionen DLP (Data Loss Prevention) för OneDrive, SharePoint Online, Dropbox, Box och Google Drive använder fler än 200 förkonstruerade och anpassningsbara mallar för regelefterlevnad som kontrollerar delning av kontrollerade data.
 • Skyddar fildelning mot skadlig kod: Söker igenom filer som delas från mobila användare, partners och mobila enheter för att säkerställa att hot inte sprids via molnbaserade fildelningstjänster.

 

Enkel integrering där alla funktioner bevaras

 • Direkt moln-till-moln-integrering: Använder API:er för att förbättra skyddet utan komplikationer.
 • Installeras snabbt och automatiskt: Med API-integrering behöver du varken installera någon programvara, ändra användarinställningar, implementera proxy eller ändra MX-post. Den automatiska installationen tar bara fem minuter för ett småföretag och ett par timmar för ett större företag.
 • Ingen funktionsförlust: Alla användarfunktioner och administrativa funktioner bevaras.
 • Expertskydd för Microsoft-system: Trend Micro har varit Microsoft Gold-partner i 20 år och har gedigen erfarenhet av att skydda intern e-post och kommunikationssystem i molnet.

 


Ska du migrera till Office 365? Osterman Research berättar hur du går tillväga:

 Systemkrav

Molnapplikation Information
Office 365 Office 365 Education, Business eller Enterprise
Box Box Business och Enterprise
Dropbox Dropbox Business
Google Apps for Work Har stöd för Google Drive inom Google Apps for Work. (Trend Micro™ Hosted Email Security kan ge ytterligare skydd för e-post)

Webbläsare: nuvarande eller föregående version av Microsoft Internet Explorer®, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Komplett skydd för användarna

Nu ingår Cloud App Security i Trend Micro™ Smart Protection Complete Suite. Den här integrerade säkerhetssviten skyddar dina användare och deras information i flera lager oavsett vilken enhet de använder och var de arbetar. I Smart Protection Complete Suite ingår ett mycket brett utbud av funktioner för skydd mot hot på klienter och mobila enheter. Sviten innehåller också flera skyddslager för e-post, kommunikation och gateway. Dessutom kan du hantera användare vid flera hotpunkter från en och samma hanteringskonsol som ger en fullständig överblick över säkerheten i din miljö.


Sociala media

Ta kontakt med oss på