Skip to content

OfficeScan - Endpoint Protection

Pinterest
More Options

XGen™ endpoint security från den ledande leverantören

Trend Micro™ OfficeScan™ med XGen™ endpoint security kombinerar tillförlitlig maskininlärning med en mängd olika tekniker för skydd mot hot och eliminerar säkerhetsluckor i alla användaraktiviteter och på alla klienter. Programmet lär sig, anpassar sig och delar automatiskt hotinformation i hela miljön. Denna kombination av olika tekniker för skydd mot hot tillhandahålls via en arkitektur som använder klientresurser mer effektivt och som utnyttjar processorer och nätverk mer effektivt än konkurrenterna.

OfficeScan
 • Skydd av filservrar, PC, Mac, bärbara datorer, Point of Sale-enheter, uttagsautomater och virtualiserade stationära datorer
 • Skydd mot hot med tillförlitlig maskininlärning, beteendeanalys, filrykte, variantskydd, webbskydd, skydd mot attacker och annat
 • Skydd mot dataförlust och datastöld
 • Uppdateringar i realtid med lokal sandbox-integrering

Maximum XGen™ Security

Kombinerar tillförlitlig maskininlärning med andra identifieringstekniker för bredast möjliga skydd mot ransomware och avancerade attacker.

 • Filtrerar fortlöpande bort hot med hjälp av de effektivaste teknikerna för maximal identifiering utan falskt positiva resultat.
 • Kombinerar signaturfria tekniker som tillförlitlig maskininlärning, beteendeanalys, variantskydd, uppräkningskontroll, programkontroll, attackprevention och filstatuskontroll med andra tekniker som filrykte, webbrykte och C&C-blockering (command and control).
 • Trend Micro är den första leverantören som använder ”tillförlitlig” maskininlärning i våra lösningar och den enda som analyserar filer inte bara innan de körs utan också under körning för mer exakt identifiering av hot, med brusreducering i form av kontroller av uppräkningar och vitlistor i varje lager för att minska antalet falskt positiva resultat.
 • Information om misstänkt nätverksaktivitet och misstänkta filer delas ögonblickligen med andra säkerhetslager för att stoppa efterföljande angrepp.
 • Avancerat skydd mot ransomware identifierar misstänkta filkrypteringsaktiviteter på klienten, avslutar skadliga aktiviteter och återställer förlorade filer vid behov.

Minimal påverkan

Minska påverkan på användarna och sänk administrationskostnaderna

 • Den resurssnåla och optimerade säkerhetslösningen använder rätt identifieringsteknik vid rätt tillfälle så att enheter och nätverk påverkas minimalt.
 • Den heltäckande centrala vyn över klientstatus ger snabbt överblick över säkerhetsrisker.
 • Automatisk delning av hotinformation i alla säkerhetslager ger företaget ett brett skydd mot nya hot.
 • Edge-relay säkerställer regelefterlevnad och skydd också utanför företaget och gör det möjligt för medarbetarna att arbeta utanför företagets nätverk och ansluta till OfficeScan utan VPN.
 • Instrumentpaneler kan anpassas till olika administrationsuppgifter.
 • Support dygnet runt innebär att Trend Micro snabbt kan hjälpa till att lösa alla problem som uppstår.

Ledande säkerhetspartner

Trend Micro har alltid varit nyskapande och erbjuder de effektivaste säkerhetsteknikerna. Vi blickar alltid framåt för att utveckla den teknik som krävs för att bekämpa morgondagens ständigt föränderliga hot.

 • Mer än 25 års erfarenhet av säkerhetslösningar.
 • Skyddar fler än 155 miljoner klienter.
 • Betrodd av 45 av de 50 största globala företagen.
 • Ledande i 14 år i Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms och placerad längst till höger i kategorin för fullbordad vision.

Anpassningsbart klientskydd

Med den flexibla arkitekturen i OfficeScan kan du lägga till säkerhetstjänster efter behov och snabbt och enkelt införa uppdateringar.

Se moduler och kompletterande produkterFå ut mer av Trend Micro endpoint security med det bredaste sortimentet av skydd via säkerhetsmoduler och kompletterande klientlösningar:

 

Data Loss Prevention (DLP) Module

Skyddar företagets känsliga data med integrerad DLP för maximal insyn och kontroll.

 • Skyddar privata data i och utanför nätverket och krypterar filer innan de lämnar nätverket
 • Förhindrar dataläckor via molnlagring, USB-enheter eller anslutna mobila enheter, Bluetooth-anslutningar och andra medier
 • Har stöd för flest enheter, program och filtyper
 • Underlättar regelefterlevnad genom större insyn och genomdrivande

Security for Mac Module

Ger skydd av Mac-klienter på en nivå i nätverket genom att förhindra att de får åtkomst till skadliga webbplatser och sprider sabotageprogram – även sabotageprogram som inte är riktade mot Mac OS X.

 • Minskar exponeringen för webbaserade hot, till exempel från sabotageprogram som är inriktade på Mac och som sprids snabbt.
 • Sparar tid och arbete genom centraliserad hantering av klienter, inklusive Mac.

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Module

Samla företagets klientsäkerhet i en enda lösning för både fysiska och virtuella datorer.

 • Identifierar om en agent finns på en fysisk eller virtuell klient och optimerar skyddet och prestandan för den specifika miljön.
 • Serieindelar genomsökningar och uppdateringar och vitlistar basavbildningar och innehåll som redan har genomsökts för att spara resurser i värdsystemet.

Vulnerability Protection

Stoppar omedelbart nolldagshot på nätverksnivå med modulen Host Intrusion Prevention System (HIPS) som möjliggör virtuell patchning.

 • Eliminerar risken för exponering genom att skydda sårbarheter med virtuell patchning.
 • Skyddar mot ransomware som utnyttjar brister i programvara som ännu inte har patchats och som är ett mål för kit-baserade angrepp.
 • Minskar inaktivitetstiden för återställningar och akutpatchningar.
 • Möjliggör patchning med era egna villkor och tidsplaner.

Mobile Security Integration

Implementera Trend Micro Mobile Security och utöka skyddet till smartphones och pekplattor.

 • Integrerar OfficeScan och Trend Micro Mobile Security via Trend Micro Control Manager för enhetlig hantering och regelimplementering på alla klienter.
 • Kombinerar skydd mot sabotageprogram på mobila enheter, hantering av mobilappar, hantering av mobila enheter (MDM) och dataskydd i en enda lösning.
 • Upprätthåller regler för dataåtkomst och dataskydd, lösenord, kryptering och fjärrlåsning/-radering.

Endpoint Encryption

Krypterar data på företagets klienter, till exempel PC, Mac, DVD-skivor och USB-enheter, som lätt kan tappas bort eller bli stulna.

 • Skyddar inaktiva data med ett program som krypterar hela disken.
 • Automatiserar datahanteringen med självkrypterande hårddiskar.
 • Ställer in detaljerade säkerhetsregler för enhetskontroll och datahantering.

Endpoint Application Control

Förbättrar skyddet mot sabotageprogram och riktade attacker genom att förhindra att oönskade och okända program körs på företagets klienter.

 • Förhindrar att användare och datorer kör skadliga program.
 • Skapar dynamiskt och automatiskt vitlistor över program och tillåter endast körning av godkända program på klienten, vilket förhindrar körning av ransomware och andra okända program.
 • Låser system så att åtkomst endast är möjlig till program som företaget har godkänt.
 • Använder samordnad hotinformation för att upprätthålla en uppdaterad databas med verifierade och säkra program.

Endpoint Sensor Option

Tillhandahåller kontextbaserad övervakning av klientsäkerheten med registrering och rapportering av systemaktiviteter på detaljnivå, så att hotanalytiker snabbt kan bedöma vilken typ av attack det rör sig om samt hur omfattande den är.

 • Identifierar och analyserar angriparna.
 • Anpassar omedelbart skyddet mot attacken.
 • Ger snabb respons innan känsliga data går förlorade.

Trend Micro™ Control Manager™ Option

Denna centraliserade hanteringskonsol säkerställer konsekvent säkerhetshantering och fullständig överblick och kontroll över alla integrerade lager i säkerhetslösningen. Den ger dessutom överblick och kontroll över både lokala, molnbaserade och blandade implementeringsmodeller. Centraliserad hantering kombinerad med användarbaserad insyn ger ett bättre skydd, minskar komplexiteten och eliminerar redundanta och repetitiva åtgärder i samband med säkerhetsadministration.


open all

Rekommenderade minimikrav för server

Operativsystem för OfficeScan Server:

 • Windows Server 2008 (SP2) och 2008 R2 (SP2) (x64) Edition
 • Windows Storage Server 2008 (x86/x64), Storage Server 2008 R2 (SP1) (x64) Edition
 • Windows HPC Server 2008 och HPC Server 2008 R2 (x64)
 • Windows MultiPoint Server 2010 (x64) och 2012 (x64)
 • Windows Server 2012 och 2012 R2 (x64) Edition
 • Windows MultiPoint Server 2012 (x64) Edition
 • Windows Storage Server 2012 (x64) Edition
 • Windows Server 2016 (x64) Edition

Plattform för OfficeScan:

 • Processor: 1,86 GHz Intel Core 2 Duo (2 processorkärnor) eller bättre
  Minne: Minst 1 GB (2 GB rekommenderas) med minst 500 MB exklusivt för OfficeScan (på Windows 2008), minst 2 GB med minst 500 MB exklusivt för OfficeScan (på Windows 2010/2011/2012/2016) Diskutrymme: Minst 6,5 GB, minst 7 GB (med fjärrinstallation)

Plattform för OfficeScan Edge Relay Server:

 • Processor: 2 GHz Intel Core 2 Duo (2 processorkärnor) eller bättre
 • Minne: Minst 4 GB
 • Diskutrymme: Minst 50 GB
 • Operativsystem: Windows Server 2012 R2
 • Nätverkskort:
  • Två anslutningar för nätverkskort
   • En för intranätanslutning till OfficeScan Server
   • En för extern anslutning till externa OfficeScan-agenter
  • En nätverkskortkonfiguration för olika portar för intranät- och internetanslutningar
 • Databas:
  • SQL Server 2008 R2 Express (eller senare)
  • SQL Server 2008 R2 (eller senare)

Rekommenderade minimikrav för agenter

Operativsystem för agenter:

 • Windows XP (SP3) (x86) Edition
 • Windows XP (SP2) (x64) (Professional Edition)
 • Windows Vista (SP1/SP2) (x86/x64) Edition
 • Windows 7 (med/utan SP1) (x86/x64) Edition
 • Windows 8 och 8.1 (x86/x64) Edition
 • Windows 10 (32- och 64-bitars)
 • Windows 10 IoT Embedded
 • Windows Server 2003 (SP2) och 2003 R2 (x86/x64) Edition
 • Windows Compute Cluster Server 2003 (aktiv/passiv)
 • Windows Storage Server 2003 (SP2), Storage Server 2003 R2 (SP2) (x86/x64) Edition
 • Windows Server 2008 (SP2) (x86/x64) och 2008 R2 (SP1) (x64) Edition
 • Windows Storage Server 2008 (SP2) (x86/x64) och Storage Server 2008 R2 (x64) Edition
 • Windows HPC Server 2008 och HPC Server 2008 R2 (x86/x64) Edition
 • Windows Server 2008/2008 R2 Failover Clusters (aktiv/passiv)
 • Windows MultiPoint Server 2010 och 2011 (x64)
 • Windows Server 2012 och 2012 R2 (x64) Edition
 • Windows Storage Server 2012 och 2012 R2 (x64) Edition
 • Windows MultiPoint Server 2012 (x64) Edition
 • Windows Server 2012 Failover Clusters (x64)
 • Windows Server 2016 (x64) Edition
 • Windows XP Embedded Standard (SP1/SP2/SP3) (x86)
 • Windows Embedded Standard 2009 (x86)
 • Windows Embedded POSReady 2009 (x86), Embedded POSReady 7 (x86/x64)
 • Windows 7 Embedded (x86/x64) (SP1)
 • Windows 8 and 8.1 Embedded (x86/x64) Edition

Plattform för agenter:

 • Processor: 300 MHz Intel Pentium eller motsvarande (Windows XP, 2003, 7, 8, 8.1, 10)
  • Minst 1,0 GHz (2,0 GHz rekommenderas) Intel Pentium eller motsvarande (Windows Vista, Windows Embedded POS, Windows 2008 (x86))
  • Minst 1,4 GHz (2,0 GHz rekommenderas) Intel Pentium eller motsvarande (Windows 2008 (x64) Windows 2016)
 • Minne: Minst 256 MB (512 MB rekommenderas) med minst 100 MB exklusivt för OfficeScan (Windows XP, 2003, Windows Embedded POSready 2009)
  • Minst 512 MB (2,0 GB rekommenderas) med minst 100 MB exklusivt för OfficeScan (Windows 2008, 2010, 2011, 2012)
  • Minst 1,0 GB (1,5 GB rekommenderas) med minst 100 MB exklusivt för OfficeScan (Windows Vista)
  • Minst 1,0 GB (2,0 GB rekommenderas) med minst 100 MB exklusivt för OfficeScan (Windows 7 (x86), 8 (x86), 8.1 (x86), Windows Embedded POSReady 7)
  • Minst 1,5 GB (2,0 GB rekommenderas) med minst 100 MB exklusivt för OfficeScan (Windows 7 (x64), 8 (x64), 8.1 (x64))
 • Diskutrymme: Minst 650 MB

Detaljerade systemkrav finns online på docs.trendmicro.com


Sociala media

Ta kontakt med oss på